Geeft kinderen de ruimte!
Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"

Nieuws

K3 weer compleet
Al een tijdje was onze Alpaca “Koos” alleen. Niet heel gezellig natuurlijk. Maar sinds 21 december heeft hij er gelukkig  weer twee nieuwe vriendjes bij gekregen en is K3 weer compleet.  De twee jonge Alpaca’s hebben we verkregen via onze vaste Alpaca scheerder.  Ze doen het heel goed samen !

 

Kinderopvang tijdens Corona crisis

De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) – inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder- en het basisonderwijs zijn per 8 februari 2021 weer geopend.

Bekijk de aangepaste RIVM-richtlijn en de Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 – BOinK, AJN, RIVM_190521 ‘ (versie 19 mei) van Boink en de brancheorganisaties.

In het Protocol Kinderopvang tijdens Corona Crisis (september 2020) is beschreven welke maatregelen we hebben genomen om goede en veilige kinderopvang te kunnen bieden tijdens de Corona crisis.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over kinderopvang van de Rijksoverheid.

Vaccinatiebeleid

De laatste tijd is er veel discussie over het wel of niet verplicht stellen van het vaccineren van kinderen in de kinderopvang.  De Speelhoeve heeft hierop een beleid samengesteld, welke u kunt vinden onder het kopje “Veiligheid en gezondheid”.

 

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)
De Wet IKK is door Tweede en Eerste kamer aangenomen en wordt per 1 januari 2018 van kracht.
Niet alle maatregelen gaan al op 1 januari 2018 in. Een aantal maatregelen gaat een jaar later in, en
soms ook is er sprake van een invoeringsperiode.

Hieronder zetten wij de maatregelen op een rij die per 1 januari 2018 in gaan.

1. De ontwikkeling van het kind staat centraal

• Het concretiseren van de pedagogische doelen in het pedagogisch beleid en zichtbaar maken in de praktijk.
• Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst. Zij volgt de ontwikkeling van het kind, is het eerste aanspreekpunt voor ouders.
• Pedagogisch medewerkers hebben ieder kind ‘in beeld’ en volgen het in zijn ontwikkeling. Zo kunnen ze aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het stimuleren de volgende stap te zetten.

2. Veiligheid en gezondheid

Het kinderdagverblijf stelt een beleidsplan Veiligheid en Gezondheid op waarin grote risico’s worden onderkend en maatregelen worden getroffen. Ook wordt beschreven hoe kinderen geleerd wordt om te gaan met kleine risico’s. Het beleid en het daarbij behorende plan van aanpak wordt ontwikkeld samen met de pedagogisch medewerkers.

Tevens is het verplicht dat er op ieder kinderopvanglocatie tijdens openingsuren altijd minimaal één volwassene aanwezig is die beschikt over een gecertificeerd ‘kinder-EHBO’ diploma.

3. Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk

Aan 0-jarige kinderen worden twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Op de dagen dat het kind komt, is altijd minimaal één van deze twee pedagogisch medewerkers werkzaam. Voor kinderen met flexibele dagen geldt het ‘vaste gezichten-eis’ niet.

Bij aaneengesloten openstelling van tien uur of meer per dag kan maximaal drie uur per dag worden afgeweken van de vereiste BKR. Daarbij wordt minimaal de helft van de vereiste BKR ingezet. In het pedagogisch beleidsplan wordt opgenomen op welke tijden wel en op welke tijden niet wordt afgeweken van de BKR.

Het maximaal aantal baby’s van 0 jaar per pedagogisch medewerker gaat omlaag. Deze gaat van 1 pedagogisch medewerker op 4 nuljarigen naar 1 pedagogisch medewerker op 3 nuljarigen. De pedagogisch medewerker heeft hierdoor meer tijd en aandacht voor kinderen in het eerste levensjaar. De invoeringsdatum is 1 januari 2019.

4. Kinderopvang is een vak

Voortaan coacht een pedagogisch beleidsmedewerker de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich ook bezig met het pedagogisch beleid en de werkwijze daarbij. Bijvoorbeeld hoe de pedagogisch medewerkers kinderen uitdagen om nieuwe vaardigheden aan te leren. De invoeringsdatum is 1 januari 2019.

Er komt een minimum taalniveau voor de pedagogisch medewerker per 1 januari 2023. Het taalniveau van de pedagogisch medewerker is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen.

Vrijwilligers tellen niet meer mee als pedagogisch medewerker als het gaat om de berekening van het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker. Dat geldt ook voor de derde volwassene op een groep waar drie pedagogisch medewerkers ingezet moeten worden. Dat is geen vrijwilliger, maar een betaalde pedagogisch medewerker die aan de opleidingseisen voldoet.

De inzet van stagiaires en medewerkers die nog niet voldoen aan de opleidingseisen voor pedagogisch medewerker wordt beperkt, zodat er voldoende tijd en inzet is om hen te kunnen begeleiden.

Gevolgen van de Wet IKK

Kwaliteit
De Wet IKK is in het leven geroepen om de kwaliteit in de Branche Kinderopvang te verhogen. Dit wordt beoogd door meer concretisering van de pedagogische doelen en een duidelijk beleid omtrent Veiligheid en Gezondheid, waar bijvoorbeeld ook het vier ogenprincipe en de klachtenregeling is opgenomen.

Kinderen worden frequenter geobserveerd. Dit word gedaan door een vaste mentor, welke tevens als aanspreekpunt fungeert voor de ouders.
Binnenkort krijgt u individueel bericht wie de mentor is van uw kind en op welke wijze wij de observatie gaan uitvoeren.

Ook stelt de Wet IKK eisen aan de het aantal beroepskrachten per kind (de Beroepskindratio; BKR) en dienen er vaste gezichten aanwezig te zijn voor 0 jarigen. Dit kan inhouden dat we op sommige dagen moeten schuiven met het personeel en/of meer beroepskrachten zullen moeten inzetten

De medewerkers worden gecoached door een pedagogisch beleidsmedewerker. Tevens dienen de medewerkers aan een minimale taalniveau (3F) te voldoen en zal er een plan worden gemaakt voor permanente educatie van het personeel.

Verhoging van kosten
Met name de maatregelen rondom de vaste gezichten, de BKR en de permanente educatie van het personeel gaan gemoeid met een (forse) verhoging van de kosten voor ons als ondernemer. De overheid heeft als compensatie beoogd om het maximaal uurtarief in 2018 te verhogen naar € 7,45.

Aangezien nog niet helemaal duidelijk is wat de exacte stijging zal zijn van de kosten, hebben we het uurtarief nog niet verhoogd per 1 januari 2018. Wel kunt u een prijsstijging verwachten met ingang van het tweede kwartaal van 2018. We zullen dit voorstel allereerst voorleggen aan de oudercommissie, waarna we het aan u zullen communiceren.

 

Heerlijke zomer
De afgelopen maand hebben we kunnen genieten van heerlijk zomerweer. De kinderen konden lekker buiten spelen met water en zand . En zo nu en dan was het zo warm dat er ijsjes uitgedeeld werden.
En als het dan een keertje ging regenen, dan was het nog lekker om buiten te zijn…. en even af te koelen.
mini-20160719_112426    mini-img-20160727-wa0003

Uitstapje kinderboerderij
Op zaterdag 3 oktober werd het jaarlijkse uitje naar de kinderboerderij in Sneek georganiseerd door de oudercommissie en het team van De Speelhoeve.  Het was (wederom) een prachtige dag, dus het was heerlijk vertoeven buiten bij het restaurant (voor de ouders) en op de speeltoestellen (voor de kinderen). Leuk om zo weer even in een andere setting bij te kletsen en te zien hoe de kinderen met elkaar spelen. Kijk op de fotopagina voor de foto’s van het uitstapje.
mini-PA032268

Winterpret

Vorige week viel er ineens een mooi pak sneeuw.  Dus snel de dikke jas aan, muts en handschoenen aan en hup naar buiten…. lekker spelen in de sneeuw!   Heerlijk vonden de kinderen dat.  En er ligt dan op de buitenspeelplaats genoeg sneeuw om een sneeuwpop te maken of lekker op de slee te rijden.  Het was helaas maar van korte duur, maar we hebben er wel van genoten. Kijk op de fotopagina voor leuke foto’s van deze winterpret….

mini-7

Open Huis

Zaterdag 17 mei jongstleden werd er een Open Huis georganiseerd in het kader van het 15 jarig bestaan van de Speelhoeve. Er was een gezellige ambachtelijk markt met allerlei producten van regionale bedrijven , er waren activiteiten voor de kinderen en er was live muziek van blaaskapel De Utlopers. Maar bovenal: er was prachtig weer! De opkomst was overweldigend en zodoende werd het een zeer geslaagde dag.
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers en bedrijven die deze dag mogelijk hebben gemaakt:

Binnenkort verschijnen er op deze site meer foto’s van de Open Dag.

foto 3  foto 1

Renovatie dak boerderij

Het dak van de boerderij wordt de komende weken (april/mei 2014) gerenoveerd. De metalen platen worden vervangen door (echte) dakpannen en het dak wordt opnieuw uitgelijnd en vastgeschroefd. Het is een hele operatie, maar naderhand zal de boerderij er weer als nieuw  (of moeten we juist zeggen “in oude staat”) uitzien.
dak3

Open huis 

In verband met het 15 jarig bestaan van De Speelhoeve, organiseert het team een Open Huis op zaterdag 17 mei a.s. van 10:00 uur tot 14:00 uur . Tijdens deze dag kunnen belangstellenden een een kijkje nemen op ons kinderdagverblijf. Ook worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Er is een (ambachtelijke) markt en er worden schapen geschoren. Een mooie gelegenheid dus om even langs te komen.

Open huis poster

Voorjaar

Het weer laat zich de laatste dagen weer van de goede kant zien.  We hebben niet echt een winter gehad, maar maken ons nu al op voor het voorjaar. Deze week was het al heerlijk buiten, dus konden de kinderen lekker genieten en spelen in de ontdekkingstuin. Ze waren druk bezig met kleine boomstammen en ook die emmers met water zijn ook erg interessant….  Kijk op de fotopagina voor nog meer leuke foto’s 
mini-foto5 mini-foto6

Helikopter landt in weiland voor de Speelhoeve

Even leek het erop alsof de kinderen van de Speelhoeve tegenwoordig ook al met een helikopter gebracht worden.
Maar nee, het was een helikopter, die voor TV opnames van het EO programma “Rail Away” een landingsplaats zocht vlakbij de spoorlijn tussen Stavoren en Leeuwarden.  En toevallig hadden ze het land voor de boerderij uitgekozen. Chantal en Sietie zijn even wezen kijken met Renso, Djenna en Liz.  Renso vond het erg interessant en durfde wel even in de helikopter te zitten, stoer hoor….
foto4 Heli foto3 Heli
foto5 Heli foto1 Heli

Kinderdagverblijf De Speelhoeve wint Tevreden Award 2013

Woensdag 25 september heeft Kinderdagverblijf De Speelhoeve uit Loënga (vlakbij Sneek) de Tevreden Award 2013 in ontvangst mogen nemen tijdens een evenement van de bdKO (Beroepsvereniging Directeuren Kinderopvang). Kinderdagverblijf De Speelhoeve mag zich vanaf nu “de klantvriendelijkste kinderopvangorganisatie van Friesland noemen. Dit omdat zij beoordeeld is met het hoogste klanttevredenheidscijfer binnen de provincie. Initiator Tevreden.nl, een onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau, heeft dit jaar voor de eerste keer de Tevreden Awards uitgereikt, speciaal voor de kinderopvang. Per provincie heeft de kinderopvangorganisatie met het hoogste klanttevredenheidscijfer de Tevreden Award 2013 ontvangen. Daarnaast is er een prijs uitgereikt aan één landelijke winnaar.

Durf de mening van ouders te vragen
Marianne Hamersma-Ploegstra, eigenaresse van Kinderdagverblijf De Speelhoeve: ”We vinden het een hele eer dat we de klantvriendelijkste kinderopvangorganisatie van Friesland zijn. We werken iedere dag hard om ouders meer tevreden te houden en kinderen de beste en leukste opvang te bieden op een unieke locatie. Het is dan ook fantastisch dat ouders dat blijkbaar ook zien en ons via een onafhankelijk platform als Tevreden.nl met zo’n hoog waarderingscijfer beoordelen. Dat is niet voor niks: we durven de mening van ouders over onze organisatie te vragen, ook als die minder positief is. Je weet dan wat je nog beter moet doen. Die verbeter drive moet je als organisatie altijd blijven houden!”

Maken of kraken
Govert Janssen, Directeur Tevreden.nl: “Ervaringen van klanten zijn voor iedere organisatie zeer belangrijk. Al helemaal als het om opvang van hun kleine kroost gaat. Ervaringen van klanten zijn de beste graadmeter om de kwaliteit van organisaties op onafhankelijke en betrouwbare manier weer te geven. Al honderden kinderdagverblijven in Nederland spelen hier proactief op in en maken gebruik van het onafhankelijke onderzoeksplatform kinderopvang.tevreden.nl. Dit om de tevredenheid van hun klanten in kaart te brengen en verder te verbeteren. Juist ervaringen van ouders kunnen een KDV maken of kraken.”

Over Kinderdagverblijf de Speelhoeve
Kinderdagverblijf De Speelhoeve is een particulier kinderdagverblijf en is sinds 1999 gevestigd in een grote kop-hals-rompboerderij gelegen aan de rand van Sneek, aan de Ivige Leane (eeuwige laan) te Loënga. Het kinderdagverblijf ligt in de nabije omgeving van de woonwijken Pasveer, de Stadsfenne, de Zwette en De Loten in Sneek en de omliggende dorpen Ysbrechtum, Scharnegoutum en Tirns. De Speelhoeve is een kinderdagverblijf op een unieke locatie en biedt professionele kinderopvang met een persoonlijke benadering. Er is veel ruimte (zowel binnen als buiten) voor de kinderen en aandacht voor natuurbeleving. Kijk voor meer informatie ook op www.despeelhoeve.nl

Over Tevreden.nl
Tevreden.nl combineert onafhankelijk, betrouwbaar onderzoek met transparantie van reviews en scores. Als onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau maakt Tevreden.nl klantervaringen in vele branches inzichtelijk. Binnen de kinderopvang sector exploiteert Tevreden.nl ook een onderzoeksplatform kinderopvang.tevreden.nl. Organisaties kunnen zo de kwaliteit van klantgerichtheid verder optimaliseren en consumenten kunnen op basis van betrouwbare, representatieve reviews en ratings weloverwogen keuzes maken. Tevreden.nl is het grootste gespecialiseerde onderzoeksbureau in klanttevredenheid van Nederland. Tevreden.nl is lid van MOA en NIMA en CKZ geaccrediteerd.

oorkonde tevreden.nl


Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"