Geeft kinderen de ruimte!
Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"

Wie zijn we

Kinderdagverblijf De Speelhoeve is een particulier kinderdagverblijf, gevestigd in een kop-hals-romp boerderij gelegen aan de rand van Sneek, aan de Ivige Leane (eeuwige laan) te Loënga.

Het kinderdagverblijf ligt in de nabije omgeving van de woonwijken Pasveer, de Zwette, de Stadsfenne en De Loten in Sneek en de omliggende dorpen Ysbrechtum, Scharnegoutum en Tirns.

De Speelhoeve is een kinderdagverblijf waar uw kind in een rustige kindvriendelijke omgeving kan spelen en leren. Het verblijf biedt ruimte aan een tweetal groepen van 12 kinderen in de leeftijdscategorie van 6 weken tot 4 jaar.
Er is binnen een grote speelruimte waarin alle voorzieningen zijn aangebracht volgens de huidige normen die gelden voor een erkend kinderdagverblijf. Er is tevens een grote buitenspeelplaats (400 m2) waar aangrenzend een kleine kinderboerderij is aangelegd.

Op deze manier maken de kinderen kennis met de dieren op de boerderij, zoals kippen, duiven, geiten, schapen, varkens en diverse watervogels. We hebben veel aandacht voor natuurbeleving. Zo kunnen de kinderen in de ontdekkingstuin zelf groente en fruit verbouwen en spelen met de materialen uit de natuur (gras, hooi, zand, water).

De kinderen worden begeleid door gediplomeerde leidsters (eventueel aangevuld met stagiaires). We willen de kinderen een veilige en geborgen opvang bieden, waarin de kinderen zich snel thuis voelen.

In het kinderdagverblijf leert uw kind samen met andere kinderen (leeftijdsgenootjes) spelen. Het leert met andere kinderen te delen en op de beurt te wachten.

Ook leert het kind om te gaan met materialen zoals klei, papier, verf, blokken en wordt de taalontwikkeling gestimuleerd door kringgesprekken, spelletjes en liedjes. Het kinderdagverblijf bevordert hierdoor de algemene ontwikkeling van uw kind en creëert de mogelijkheid dat uw kind zich later sneller kan aanpassen aan de basisschool.


Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"