Geeft kinderen de ruimte!
Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"

Pedagogisch beleid

Het  pedagogisch beleidsplan beschrijft de werkwijze van de leidsters van Kinderdagverblijf De Speelhoeve. Het is ontstaan in de praktijk, met als voornaamste doel, het kind een zo veilig mogelijke basis voor een goede algemene ontwikkeling te kunnen bieden.

In het Pedagogisch beleidsplan  worden  de vier centrale pedagogische doelen, welke hieronder vermeld, beschreven en geconcretiseerd:
• het bieden van emotionele veiligheid;
• het bevorderen van de persoonlijke competentie;
• het bevorderen van de sociale competentie;
• het bevorderen van de morele competentie, de overdracht van normen en waarden.

Tevens worden zaken als groepsopbouw, de stamgroepen, de inzet van de pedagogisch medewerkers, de wijze van observeren en  de communicatie naar de ouders beschreven.

Pedagogisch beleidsplan KDV DE SPEELHOEVE 2024.1 (januari 2024)

Plan voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach 2023


Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"