Geeft kinderen de ruimte!
Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"

Visie

Onze visie luidt “Kinderdagverblijf De Speelhoeve geeft kinderen de ruimte”. Door de unieke ligging van het kinderdagverblijf kunnen wij de kinderen letterlijk alle ruimte bieden om vrij te spelen, zowel binnen als buiten. Het kinderdagverblijf is ruim en overzichtelijk opgezet, waardoor de kinderen zich vrijuit kunnen bewegen.

Ruime buitenspeelplaatsen
Ook buiten het kinderdagverblijf is voldoende ruimte. Aan de voorzijde is een speelplein aangelegd van 150 m2 en aan de achterzijde is de buitenspeelplaats maar liefst 250 m2. Aangrenzend aan de buitenspeelplaats lopen schapen, geiten, kippen en konijnen. De kinderen maken op deze wijze kennis met de natuur.

Ruim parkeerterrein
Bij het kinderdagverblijf is voldoende parkeergelegenheid. Het parkeerterrein is maar liefst 250m2. Er is dus voldoende ruimte om uw auto te parkeren. Daarnaast is er geen verkeer in de buurt, waardoor het veilig in- en uitstappen is.

Ruimte voor inspraak
Het contact met de ouders vinden we erg belangrijk. Er is in die zin ruimte voor de ouders om inspraak te hebben in de gang van zaken. Dit kan door middel van de oudercommissie of simpel door vragen te stellen aan de leidsters. Wij vinden de mening van de ouders zeer belangrijk.

Ruimte voor persoonlijk contact
Hoewel het kinderdagverblijf ruim is opgezet is onze intentie om juist het contact met de ouders en de kinderen persoonlijk te houden. Dit doen wij door zo veel mogelijk de leidsters op vaste dagen in te plannen. Zodoende heeft u op deze dagen altijd contact (zowel ‘s morgens als ‘s middags) met dezelfde leidsters. Kinderen voelen zich hierdoor snel vertrouwd. Bij het brengen en het halen van de kinderen is er altijd gelegenheid voor een praatje met de leidsters.

Het kinderdagverblijf heeft op dit moment twee groepen (de Rups en de Vlinder) welke alle twee gevestigd zijn in de boerderij (De EMMA Hoeve).

Het beleid is erop gericht om niet uit te breiden, maar juist het persoonlijke contact met de ouders en de kinderen te benadrukken


Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"