Geeft kinderen de ruimte!
Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"

Tarieven

Het tarief voor kinderopvang per 1-1-2024 is als volgt:

Pakket Uurtarief 2024
Hele jaarpakket (52 weken opvang per jaar) € 9,60
Schoolwekenpakket (41 weken opvang per jaar) € 10,15
Halve dag * € 10,50
* Minimale afname is 2 dagdelen

 

Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van de Belastingdienst Toeslagen. Hoeveel toeslag ouders krijgen, hangt onder andere af van hun inkomen en leefsituatie. En hoeveel kinderen naar de opvang gaan. Kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag.

Tegelijkertijd met de plaatsingsovereenkomst ontvangt u een machtiging voor automatische incasso van de opvangkosten. De opvangkosten zullen maandelijks op de 25ste dag van de maand automatisch worden geïncasseerd van uw bankrekening. U ontvangt per maand (in de eerste week van de maand) een gespecificeerde nota voor de opvang van uw kind in de desbetreffende periode. U betaalt de opvangkosten dus achteraf. Wanneer uw kind 4 jaar wordt, zal de laatste maand naar rato (de dag waarop uw kind 4 is geworden) worden verrekend.


Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"