Geeft kinderen de ruimte!
Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"

Het beleid

Gezondheid
Kinderdagverblijf De Speelhoeve wil het kind graag een gezonde omgeving bieden. Gezondheid vormt dan ook een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van de ruimtes, de voeding, de activiteiten en de regels en protocollen die we hanteren.

Omgeving
Zo besteden we veel aandacht aan de omgeving waarin we de kinderen opvangen. Deze is schoon en opgeruimd. In alle ruimtes zijn ramen aanwezig die open gezet kunnen worden, waardoor er voldoende geventileerd kan worden. We houden rekening met de lichtinval en de sterkte van het kunstlicht, vooral voor de baby’s, die immers veel omhoog kijken. Per groep zijn er twee slaapkamers en ieder kind slaapt in een eigen bedje met schone lakens en eigen slaapzakje. Komt u Kinderdagverblijf De Speelhoeve bezoeken, dan wordt u verzocht overschoenen aan te trekken of uw schoenen uit te doen, zodat u geen vuil van de straat mee naar binnen kunt nemen. Een groot deel van het leven van kinderen speelt zich immers af op de vloer.

Voeding
Kinderdagverblijf De Speelhoeve besteedt veel aandacht aan voeding en gebruikt uitsluitend verse producten. Alle voeding is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De kinderen krijgen elke dag vers fruit (fruithapje) en bruin brood, melk of karnemelk. Voor het drinken wordt diksap gebruikt. Wanneer een kind specifieke voeding moet krijgen in verband met allergieën, dan dienen de ouders dit zelf mee te geven.

EHBO
Alle leidsters van Kinderdagverblijf De Speelhoeve zijn op dit moment in het bezit van een EHBO-diploma. We gaan zeer zorgvuldig om met ziektes en zijn erop gespitst vroegtijdig problemen te herkennen. In het boekje “Wat te doen bij ziekte” staan de meest voorkomende ziektes en symptomen beschreven.

De bovengenoemde voorbeelden zijn maar een greep uit de vele voorzorgsmaatregelen, regels en protocollen die Kinderdagverblijf De Speelhoeve hanteert met het oog op de gezondheid van de kinderen. Wilt u meer weten over bepaalde aspecten, dan vertellen we u daar graag over.

Hygiëne
Hygiëne speelt op de dagverblijven een belangrijke rol. Kinderdagverblijf De Speelhoeve is constant bezig de hygiëne op het hoogste niveau te houden. Door nalatigheid van voorschriften met betrekking tot hygiëne, bestaat immers de kans dat het dagverblijf onnodig levensvoorwaarden creëert voor bacteriën en virussen. Een kinderdagverblijf kan niet uitsluiten dat een kind geen enkele bacterie of virus via het dagverblijf oploopt, maar een kinderdagverblijf kan wel veel onnodige overdrachten voorkomen. Door goed te letten op de algehele hygiëne kan worden voorkomen dat veel ziektekiemen de kans krijgen voort te bestaan.

Bij het betreden van het kinderdagverblijf wordt u verzocht overschoenen aan te trekken of uw schoenen uit te doen. Op deze wijze blijft het dagverblijf schoon en wordt er geen vuil van buiten meegenomen.

Het kinderdagverblijf wordt iedere dag schoongemaakt en gedweild. De kinderen kruipen en spelen voor het grootste gedeelte van de dag op de vloer. Het is dan ook belangrijk dat de vloer schoon is.

Na elke verschoning van de kinderen wassen de leidsters hun handen. Kinderen die zelf naar het toilet gaan, wassen hun handen zelf. Ook na het buiten spelen worden de handen gewassen. Tijdens de bereiding van het eten worden altijd eerst de handen gewassen. Voor en na het fruithapje en/of de broodmaaltijd worden alle handjes en gezichtjes van de kinderen gewassen met een eigen washandje.

Op basis van de Wet Kinderopvang is ieder dagverblijf verplicht een ‘risico inventarisatie gezondheid’ bij te houden. Kinderdagverblijf De Speelhoeve heeft hiervoor een inventarisatiemodel ontwikkeld dat per ruimte de gevaren en de mogelijke gevaren benoemt. Puntsgewijs wordt hier ingegaan op de kans dat een ziekte wordt overgedragen door bepaalde handelingen van medewerkers. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van een fopspeen door een ander kind, het werken met een vaatdoek of het meegebrachte speelgoed van thuis. De gevolgen die besmetting met zich mee kan brengen zijn altijd vervelend en de maatregelen die genomen kunnen worden ter voorkoming van besmetting zijn daarom belangrijk.

Naast de controle op overdracht van ziektekiemen houdt hygiëne veel meer in. In de risico inventarisatie gezondheid besteedt Kinderdagverblijf De Speelhoeve ook aandacht aan de omgevingsfactoren van de ruimtes. Temperatuur, kwaliteit van de lucht, lawaai, allergieën en medisch handelen zijn aspecten die nauwlettend in de gaten worden gehouden. Kinderdagverblijf De Speelhoeve toetst het rapport jaarlijks aan de werkelijkheid en bespreekt de resultaten met het team.

Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u de risico inventarisatie gezondheid inzien op het kinderdagverblijf.

Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Veiligheid is voor de ouder een vanzelfsprekend gegeven. Veiligheid is voor Kinderdagverblijf De Speelhoeve geen vanzelfsprekend gegeven maar een constant aandachtspunt waarbij iedere dag weer stil gestaan wordt en moet worden nagegaan of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is. Door Kinderdagverblijf De Speelhoeve wordt veiligheid op verschillende manieren bekeken en opgesplitst in twee vormen.

De eerste vorm van veiligheid is goed controleerbaar omdat het hier gaat om feitelijkheden. Is de inventaris in goede staat van onderhoud, werkt de brand meldinstallatie, is het speelgoed niet kapot en ga zo maar verder.

Een veel moeilijker te controleren vorm van veiligheid ligt hem in de gedraging van personen. De meeste ongelukken zijn te wijten aan gedragingen van personen waarbij de regel die veiligheid moet waarborgen niet wordt nageleefd. Om juist deze vorm van veiligheid optimaal te waarborgen moet er sprake zijn van een dynamisch proces waarbij medewerkers iedere keer stil moeten staan bij de gevolgen die hun handelen kan veroorzaken indien niet wordt gewerkt conform de regels. Denkt u hier bijvoorbeeld aan kokend water, dichtvallende deuren, elektriciteit en dergelijke.

Op basis van de Wet Kinderopvang is ieder dagverblijf verplicht een risico inventarisatie veiligheid bij te houden. Kinderdagverblijf De Speelhoeve heeft hiertoe een inventarisatiemodel ontwikkeld die per vestiging per ruimte de gevaren en de mogelijke gevaren van nalatigheid benoemt. Puntsgewijs wordt hier ingegaan op de kans dat een bepaald ongeval zich voor zou kunnen doen, de gevolgen die het ongeval met zich mee zou kunnen brengen, de maatregelen die genomen moeten worden ter voorkoming van het ongeval en wie verantwoordelijk is om het ongeval te voorkomen.

Voor het registreren en bespreken van eventuele ongevallen, wordt gebruik gemaakt van een ongevallen registratieformulier. Hierin wordt genoteerd wie, wanneer en waardoor er een ongeval heeft kunnen plaatsvinden. Meestal gaat het hier om kleine ongevallen. Toch is het leerzaam om van de registratie te leren en eventuele maatregelen te nemen om toekomstige ongevallen te voorkomen.

Fouten in gedragingen van medewerkers kunnen moeilijk worden uitgesloten. Maar juist door deze methode van de confrontatie van eigen gedraging worden de medewerkers constant met de regels geconfronteerd.

Kinderdagverblijf De Speelhoeve toetst het rapport jaarlijks aan de werkelijkheid en bespreekt de resultaten met het team.

De risico-inventarisaties Gezondheid, Veiligheid en Brandveiligheid zijn gepubliceerd op deze website.


Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"