Geeft kinderen de ruimte!
Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"

Pedagogisch beleid

Het  pedagogisch beleidsplan beschrijft de werkwijze van de leidsters van Kinderdagverblijf De Speelhoeve. Het is ontstaan in de praktijk, met als voornaamste doel, het kind een zo veilig mogelijke basis voor een goede algemene ontwikkeling te kunnen bieden.

Verder is pedagogisch beleid van belang om: Ouders en leidsters bekend te maken met de verschillende regels en normen in Kinderdagverblijf De Speelhoeve. Een vaste richtlijn te hebben voor het inwerken van nieuw personeel. Bij problemen en/of onbespreekbare misverstanden terug te kunnen grijpen op de vastgestelde en vastgelegde regels en normen.

Door dit pedagogisch beleidsplan binnen Kinderdagverblijf De Speelhoeve na te leven, krijgt ieder kind datgene waar hij recht op heeft, namelijk recht op liefde en bescherming.
IMG_1552

Pedagogisch beleidsplan KDV DE SPEELHOEVE 20172 (juli 2017)


Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"