Geeft kinderen de ruimte!
Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"

Veiligheid en Gezondheid

Veiligheid en Gezondheid

Kinderdagverblijf De Speelhoeve wil uw kind graag een gezonde en veilige omgeving bieden, waarin het de ruimte heeft om zich thuis te voelen en te ontwikkelen. Gezondheid en veiligheid vormt dan ook een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van de ruimtes, de voeding, de activiteiten en de regels en protocollen die we hanteren.

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang hebben wij een beleidsplan opgesteld ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:
1) het bewustzijn van mogelijke risico’s
2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s en
3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.

Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 2022.2 (november 2022)
Protocol Kinderopvang tijdens Corona Crisis (november 2021)
Meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag en sociale kaart 2022
Vaccinatiebeleid (okt. 2018)

Protocollen met betrekking tot veiligheid en hygiëne:
Protocol Veiligheid
Protocol veilig slapen en wiegendoodpreventie (januari 2019)
Vier ogen principe Kinderdagverblijf De Speelhoeve (jan. 2019)
Hygieneprotocol KDV De Speelhoeve
Protocol Vermissing


Kinderdagverblijf "De Speelhoeve"